Algemene voorwaarden

Hier zijn de algemene voorwaarden van Boskoopse Fruitbomen te vinden. Wij kweken fruitbomen vanuit het hart van de boomkwekerij: Boskoop.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Wanneer u via www.boskoopsefruitbomen.nl een product koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden.
Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van het betreffende product op de kooppagina van www.boskoopsefruitbomen.nl.
2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met www.boskoopsefruitbomen.nl.
2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING
3.1. De prijs voor het product dient volledig te zijn betaald voordat het bestelde product aan de door u geïdentificeerde persoon wordt gestuurd door Boskoopsefruitbomen.nl U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. De door u betaalde prijs is inclusief de kosten van verzending.
3.2. De prijs van het gekozen product komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van Boskoopsefruitbomen.nl. De genoemde prijzen zijn inclusief een BTW percentage van 21% voor niet-levende producten en een BTW percentage van 9% voor levende natuurproducten. Leveringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.3. Zodra de betaling binnen is bij Boskoopsefruitbomen.nl zal het product verzonden worden. Aflevering van het door u gekochte product zal plaatsvinden door POST NL op het door u aangegeven adres. Aflevering van het product zal in de regel op tijd geschieden. Boskoopsefruitbomen.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Eventuele spoedzendingen kunnen in overleg, eventuele extra kosten die daar bij kunnen komen worden in rekening gebracht.
3.4. Indien de betreffende fruitboom niet meer leverbaar is, dan zal Boskoopsefruitbomen.nl u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om in overleg tot een passende oplossing te komen.
3.5. Zichtbare beschadigingen van geleverde producten die duidelijk niet het gevolg zijn van behandeling van de plant door de consument, dienen direct na constatering binnen 48 uur na ontvangst gemeld te worden bij de ondernemer.

Klachten wat betreft de levering van de producten dienen binnen 48 uur gemeld te worden aan de ondernemer.
Klachten aan een gedeelte van de levering geeft de consument niet het recht om de gehele overeenkomst te annuleren.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BOMEN
4.1. De door u te kopen boom zal wanneer deze wordt verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een tuincentrum koopt.
4.2. De boom zal voor de verzending worden verpakt in een verpakking die speciaal ontworpen is voor het verzenden van planten/bomen. Hierdoor zal de boom gedurende de verzending in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken dient de boom zo snel mogelijk geplant te worden. Zie voor planttips in de verpakking en op website www.boskoopsefruitbomen.nl
4.3. Boskoopsefruitbomen.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de boom dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de boom die door u is betaald.
4.4. Omdat er natuurproducten worden aangeboden kunnen deze in kleuren, maten en vormen afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook seizoensinvloeden spelen hier hun rol in. Dit geeft de consument niet het recht om zijn bestelling te annuleren.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST
5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden. Tenzij de boom niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan minitree.nl of Post NL. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met Boskoopsefruitbomen.nl. U dient daartoe de betreffende boom – voorzover mogelijk – alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan Boskoopsefruitbomen.nl Boskoopsefruitbomen.nl zal u dan contact met u opnemen.
5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

ARTIKEL 6 PRIVACY
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Boskoopsefruitbomen.nl houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Boskoopsefruitbomen.nl zal uw e-mail gegevens opslaan ter uitvoering van de overeenkomst en daarna verwijderen. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons meer informatie wenst te ontvangen op het gebied van bomen dan wel andere gelijksoortige zaken. Indien u het voorafgaande niet meer wenst dan kunt u dat aangeven aan Boskoopsefruitbomen.nl. Boskoopsefruitbomen.nl zal uw gegevens dan verwijderen uit haar bestanden.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN
Boskoopsefruitbomen.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Boskoopsefruitbomen.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN
Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Boskoopsefruitbomen.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Boskoopsefruitbomen.nl

ARTIKEL 9 GEDRAGSREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN THUISKWINKELEN.NL
Boskoopsefruitbomen.nl onderschrijft ten behoeve van consumenten de Gedragsregels Thuiswinkelen Waarborg. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn noodzakelijk geacht gezien de aard van het product.

KLANTENSERVICE
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar info@boskoopsefruitbomen.nl.